Tento rok sme spustili pilotný ročník oceňovania školských parlamentov pod názvom „Značka kvality školských parlamentov v Košickom kraji“. Školské parlamenty z celého kraja mali možnosť uchádzať sa o ocenenie v troch rozličných úrovniach – Zlatý, Strieborný a Bronzový školský parlament. Počas celého školského roku sa školské parlamenty snažili naplniť rôzne kritériá, ako napríklad počet aktivít, ktoré organizujú, spôsob komunikácie so žiakmi na škole alebo či napĺňajú legislatívne požiadavky. V pilotnom ročníku komisia udelila tieto úrovne:
BRONZOVÝ ŠKOLSKÝ PARLAMENT:
• Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca
• Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
• Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
• Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
• Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
• Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39, Košice
• Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
• Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice
• Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
STRIEBORNÝ ŠKOLSKÝ PARLAMENT:
• Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája 1, Rožňava
• Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
• Gymnázium, ul. Ľudovíta Štúra 26, Michalovce
• Gymnázium, Komenského 32 , Trebišov
• Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
• Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice
ZLATÝ ŠKOLSKÝ PARLAMENT
• Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
• Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
• Gymnázium, Poštová 9, Košice
• Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava, Akademika Hronca 1, Rožňava
• Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
• Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
• Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice
• Súkromné gymnázium Futurum, Moyzesova 5, Košice
• Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
• Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
Všetkým oceneným gratulujeme!
Categories: Novinky