Celoslovenské stretnutie školských a mládežníckych parlamentov

Škola v prírode Detský Raj, Tatranská Lesná, 3.4.2023 až 5.4.2023 

Počas I. Celoslovenského stretnutia školských a mládežníckych parlamentov sa zišli zástupcovia organizácií z celého Slovenska. Počas 3 dní sme mali možnosť zistiť inšpiratívne príklady dobrej praxe z rôznych kútov Slovenska, definovať potreby zastupiteľských organizácií mladých ľudí a taktiež vytvoriť 3 skvelé kooperačné projekty.
Prvý deň aktivity bol venovaný vzájomnému zoznamovaniu a predstavovaniu sa zúčastnených organizácií. Vďaka zážitkovým aktivitám sa všetci zúčastnení bližšie spoznali a nadviazali nové kontakty. Počas prezentácie sme si mohli vypočuť aké aktivity organizujú jednotlivé školské a mládežnícke parlamenty, aké majú zázemie a taktiež akým vývam čelia. Večerný program tvorila team-buildingová nesplniteľná misia, do ktorej sa účastníci pustili naplno.
V druhý deň sme sa zamerali na rozvoj parlamentov. S využitím outdoorových aktivít sa účastníci zamýšľali nad prekážkami, ktorým čelia, nad výzvami, ktoré ich očakávajú a nad možnosťami vzájomnej spolupráce. Následne sme tieto rozhovory zdokumentovali metódou World Café. Zvyšok druhého dňa sme venovali vytváraniu nových nápadov pre spoluprácu. Z brainstormingu vzišli 3 konkrétne nápady, ktoré sa budeme snažiť rozpracovať.
Koniec Celoslovenského stretnutia školských a mládežníckych parlamentov tvorilo vyhodnotenie aktivity a plánovanie budúcich aktivít pre podporu participácie mladých ľudí na Slovensku.

 

Categories: Novinky