Krajské kolo Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok. 9.2.2023 na pôde Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ sa skladalo z 2 častí – písomnej a ústnej. Po tom, čo žiaci absolvovali test zo všeobecných vedomostí týkajúcich sa vedomostí z problematiky ľudských práv, postúpili tí najlepší k riešeniu aktuálnych ľudskoprávnych téz. Osem najlepších žiakov zo SŠ Košického kraja postúpilo ďalej a budú náš kraj reprezentovať na celoslovenskom kole 18. – 20.4.2023 v Omšení.
Odkaz na výsledkovú listinu: Výsledkova listina KK OLP 9.2.2023
Categories: Novinky