Regionálne centrum mládeže ako dlhodobý člen medzinárodnej organizácie ENYC sa začiatkom februára zúčastnilo
v meste Kruje, Albánsko valného zhromaždenia ENYC-u a zakladalo mládežnícku radu. Zakladajúcim členom je náš
dlhodobý člen Študentského parlamentu Košického kraja Gabriel Sarkovics.
Ďakujeme pekne za výborné nápady a za dobrú spoluprácu!

 

Categories: Novinky