V pondelok, 6.2 naše centrum zorganizovalo workshop pre Školský parlament pri OA Polárna 1, Košice. Počas workshopu sa školský parlament lepšie vzájomné spoznal, cez hru XaY pochopil potrebu spolupráce a nakoniec si pripravil akčný plán pre najbližšie obdobie. Už teraz sa tešíme na marcový workshop a prajeme veľa úspechov.

Categories: Novinky