Po uzavretí e-systému a následnej kontrole všetkých podkladov zverejňujeme zoznamy súťažiacich v krajskom kole SOČ.
Krajské kolo SOČ sa uskutoční 31.3.2021, on-line.

Informácie o priebehu súťaže (vrátane aplikácie a času) dostanú súťažiaci od predsedov jednotlivých odborov do 24.3.2021 na e-mailové adresy, ktoré uviedli do prihlášky.

zoznamy podľa odborov:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

KK SOČ, 31.3.2021 – pozvánka pre žiaka