Iuventa – Slovenský inštitút mládeže dnes na svojich stránkach zverejnila usmernenie k realizácii krajských kôl Biologickej olympiády kat. A a B. Kompletné usmernenie nájdete v priložených súboroch.
Zverejňujeme hlavné kroky pre prihlásenie žiakov do krajského kola BiO v teoreticko-praktickej a projektovej časti.
Prihlásenie do krajského kola Biologickej olympiády, teoreticko-praktická časť (kat. A aj B):
– teoreticko-praktickú časť zabezpečuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže
– prihlášky prosím zasielajte čo najskôr (najneskôr však do 3.3.2021)
– prihláška do KK BiO A,B (nájdete zverejnenú aj na stránke olympiády.sk)
v prihláške je veľmi dôležité vyplniť e-mailovú adresu a t.č. žiaka, aby mu celoslovenská komisia vedela zaslať prístupové údaje a pokyny k testu
– prihlášku je potrebné podpísať zo strany žiaka a zákonného zástupcu. Podpis školy, ak je zatvorená, nie je nutný.
– prihlášku nezasielajte poštou, iba elektronicky (sken alebo ostrá fotografia) na adresu roman.lehotsky@iuventa.sk. Do kópie e-mailu zadajte aj adresu – jakub.szepesgyorky@rcm.sk – kvôli súhlasom so spracovaním osobných údajov a pre kontrolu údajov
– prijatie prihlášky potvrdí R. Lehotský do 2 dní. Ak sa tak nestane, ihneď ho kontaktujte na t.č. +421 905 497 708.
Prihlásenie do krajského kola Biologickej olympiády, projektová časť (kat. A aj B):
– projektovú časť zabezpečuje po odbornej stránke Krajská komisia BiO a po organizačnej stránke Regionálne centrum mládeže v Košiciach
– prihlášky aj so súťažnými materiálmi zasielajte najneskôr do 8.3.2021
– prihláška do KK BiO A,B (nájdete zverejnenú aj na stránke olympiády.sk)
– s prihláškou je nutné zaslať projekty žiakov (abstrakt, poster/samostatnú písomnú prácu, prezentácie) cez bezplatnú službu www.uschovna.sk (prosím, nezasielajte súbory v prílohe e-mailu). Kompletné požiadavky na súťažné materiály  a priebeh KK BiO nájdete v usmernení KK BiO A,B
v prihláške je veľmi dôležité vyplniť e-mailovú adresu a t.č. žiaka
– prihlášku je potrebné podpísať zo strany žiaka a zákonného zástupcu. Podpis školy, ak je zatvorená, nie je nutný.
– prihlášku nezasielajte poštou, iba elektronicky (sken alebo ostrá fotografia) na adresu jakub.szepesgyorky@rcm.sk
– prijatie prihlášky Vám potvrdíme do 2 dní. Ak sa tak nestane, ihneď kontaktujte  jakub.szepesgyorky@rcm.sk
Categories: Novinky