Dovoľujeme si Vás informovať, že pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu je činnosť záujmových útvarov pozastavená do odvolania.
  • záujmové útvary začnú svoju činnosť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, o ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať.

Vzhľadom k preventívnym hygienickým opatreniam uprednostňujeme ELEKTRONICKÚ A TELEFONICKÚ FORMU KOMUNIKÁCIE.

 Doručenie žiadostí o prijatie do záujmového útvaru:
– vyplnenú žiadosť prosíme zaslať na adresu: rcm@rcm.sk

 

Categories: Novinky