Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku a v súvislosti s nariadeniami vyšších inštitúcii v období preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia COVID 19  Vás žiadame,  aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi:

Pokyny k prevádzke CVČ platné od 2. septembra 2020

Vzhľadom k preventívnym hygienickým opatreniam uprednostňujeme ELEKTRONICKÚ FORMU doručenia žiadostí o prijatie do záujmového útvaru.
Vyplnenú žiadosť prosíme zaslať na adresu: rcm@rcm.sk .

 

Materiál na stiahnutie:

Veríme, že situáciu spoločne zvládneme a školský rok 2020/2021 začne bezproblémovo a rovnako tak aj bude pokračovať.

 

 

Categories: Novinky