Iuventa – Slovenský Inštitút Mládeže zverejnila organizačné pokyny k realizácii Biologickej olympiády v budúcom šk. roku. Kategória E bude mať v školskom roku 2020/2021 rovnaké obsahové zameranie, ako bolo v školskom roku 2019/2020. Súťažiaci tak môžu využiť prípravu a zbierky, ktoré pripravovali na školský rok 2019/2020, kedy sa súťaž neuskutočnila.

Kompletné informácie môžete nájsť na adrese :

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/Organizacny-poriadok-a-pokyny.alej

Categories: Novinky