Vzdelávanie žiackych školských rád je dlhodobý projekt centra, ktorému sa venujeme od roku 2006. Centrum má vypracovaných niekoľko školiacich modulov pre členov žiackych školských rád ako aj program dlhodobej podpory a poradenstva.

Viac informácií nájdeš na webovej stránke určenej pre žiacke školské rady v Košickom kraji: www.zsr.rsm.sk

Categories: Slideshow