Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu a ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach realizujú Klub fyzikov – konzultácie pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády.

Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. A (termíny)

Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. C (termíny)

 

Categories: NovinkySlideshow