Aktuálne informácie k organizačnému zabezpečeniu:

– systém ostáva stále otvorený, tak ako bolo avizované v ostatnom emaile (aby ste vedeli nahrávať práce aspoň do času vynúteného uzavretia škôl. Samozrejme sa systém neuzavrie zo dňa na deň, včas Vás budeme informovať.

– podľa predbežného vyjadrenia celoštátnej komisie krajské kolá SOČ sa budú realizovať.
Avšak s najväčšou pravdepodobnosťou bez ústnej obhajoby, práce budú posudzované porotcami na základe kritérií pre písomnú časť elektronicky (len študovaním práce v systéme).
Stále žiaľ čakáme na konečné stanovisko zo ŠIOVu (mal by byť určený jednotný postup KK pre všetky kraje).

– ako to bude na úrovni celoslovenského kola = stále sa rozhoduje

– práce zo školského kola môžete posúvať priamo do krajského kola (keďže obvodné kolá sa nekonajú. Ak ste už práce medzitým  posunuli do obvodného kola, je to v poriadku – práce posunieme do KK my ako obyčajne.

– vzhľadom na situáciu postačuje, aby ste štatistiku zaslali emailom na adresu: petra.horvathova@rcm.sk
(ak ste už nahrali prácu do systému = prihláška je v systéme). Nie je potrebné doručenie podkladov osobne či poštou.