Krajské kolo súťažnej prehliadky sa aj toho roku uskutočnilo vzhľadom na epidemiologickú situáciu dištančnou formou, 31.3.2021 v podobe online konferencie.

Členovia odborných hodnotiacich komisií ocenili v tomto neľahkom období prístup mladých riešiteľov pri realizovaní svojich zaujímavých prác.

Všetkým zúčastneným žiakom aj členom jednotlivých komisií ďakujeme a víťazom, ktorí sa prebojovali do celoštátneho kola, držíme palce 🙂

KK SOČ – výsledková listina:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17