ZMENA:

Vzhľadom na ďalší vývoj udalostí, v súčasnosti ostáva systém prihlasovania otvorený.
Prihlášku a štatistiku zo školského kola zašlite prosím elektronicky: petra.horvathova@rcm.sk

Obvodné kolo v Košiciach (20.3.) a Michalovciach (23.3.) sa RUŠÍ.

Momentálne rokujeme s celoštátnou komisiou o možných variantoch a čakáme na usmernenie, v zmysle ktorého budeme následne postupovať.