V dňoch 22.10. – 24.10.2019 sa v metropole Šariša, v Prešove uskutočnil už 27.ročník medzinárodnej juniorskej barmanskej súťaže EUROCUP 2019. Na súťaži, kde bolo prihlásených 30 dvojčlenných družstiev, boli prihlásení študenti aj zo Slovinska, Ukrajiny a z Česka. Súťažný dvojčlenný team z Hotelovej Akadémie v Košiciach zastupovali študentky Mária Mižigárová a Jennifer Domik.
Samotnej súťaži predchádzal písomný test. V teste boli otázky zamerané na odborné témy z barmanskej terminológie a tovaroznalectva. Výsledok testov sa započítaval do celkového hodnotenia barmanov – juniorov.

Súťažné družstvo z Košíc pod vedením lektora SKBA Jána Majoroša získalo  druhé miesto v kategórii škôl.

Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do budúcna 🙂

btrhdrbtrhdr

Categories: Novinky