Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva koordinátorky a koordinátorov žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl  na Workshop pre koordinátorov ŽŠR.

Workshop sa uskutoční dňa 29.11.2019 v CVČ na Strojárenskej 3 v Košiciach.  pozvánka

Prihlásiť sa je potrebné do 18.11.2019 cez tento link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogNRDfgnhGspJlRajuVFcQylUOUtUUU5USUJaMDBZNUlaNzBIS0JNRkdQOS4u&fbclid=IwAR2ZR6aIq0TmlT8MVfOa4eZQ7l3QWSWur4WjWlW29uSg1WTYpaIstzeTR6c