„QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?)

Súťaž  bola organizovaná ako sprievodná aktivita v rámci projektu „Selektuj informácie, nie ľudí!“

Motto súťaže:  „Nesmiete odsudzovať to, čomu nerozumiete.“ (Rabíndranáth Thákur, 1861 – 1941,  indický filozof, básnik, dramatik.)

Umelecká súťaž mala za cieľ podnietiť mladých ľudí, aby umeleckými prostriedkami reagovali na aktuálne dianie v ľudskej spoločnosti. V rámci súťaže sa mohli venovať aktuálnym témam, ktoré rezonujú v ľudskej spoločnosti, či už na miestnej, regionálnej, alebo svetovej úrovni.

Keďže sa jednalo o súťaž voľnú, bez väčšieho tematického obmedzenia, predpokladali sme, že interpretácia tejto bude rôzna, podaná z rozličných uhlov pohľadu, čo bolo samozrejme naším zámerom. Vďaka nej sme mohli poznať vnímanie dnešnej reality pohľadom mladých ľudí z rôzneho prostredia, čím sa vytvoril zaujímavý dialóg na umeleckej úrovni.

Súťažné kategórie:

  1. kat. Dvojrozmerné výtvarné práce
  2. kat. Multimediálne práce
  3. kat. Literárne práce
  4. kat. Cena divákov: vyhodnotená bude po prestávke (možnosť hlasovať každý 1 hlas)

Do súťaže prišlo spolu 52 prác, najviac v 1. kategórii.

Porota pracovala v zložení:

Mgr Art. Karol Petreš – predseda poroty

Mgr. Františka Fehérová

Mgr. Peter Munka

Ceny boli udelené bez určenia poradia (miesta), všetky ocenené práce získali cenu a diplom a sú na rovnakej úrovni. Poradie výhercov na výsledkovej listine je náhodné.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

1. Kategória – dvojrozmerné výtvarné práce

2. Kategória – multimediálne práce

  • Ivana Ballaschová (video)
  • Viktória Kisterová, Nikoletta Szabóová, Sofia Perlíková, Simona Herichová (spoločná práca) – video

3. Kategória – literárne práce

  • Ema Štullerová   práca
  • Slávka Jalčová    práca

4. Kategória – Cena diváckeho hlasovania

Výstava najlepších prác (v printovej podobe) bude sprístupnená v priestoroch Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže na Strojárenskej 3 v Košiciach.

 

Categories: Novinky