Blížiace sa vianočné sviatky sú do veľkej miery o rôznych zvykoch a tradíciách a my v CVČ-RCM sa tých svojich predvianočných tiež držíme. Práve preto k nám 5. a 6. decembra zavítali ďalší stredoškoláci z Košického kraja, aby sa zúčastnili školenia pre členov žiackych školských rád, ktoré Regionálne centrum mládeže organizuje už niekoľko rokov.

V tomto školskom roku sme školenie pripravili tak, aby čo najviac obohatilo účastníkov nie len ako členov svojich ŽŠR ale tiež ako osobnosti a jednotlivcov. Prvý deň školenia bol zameraný najmä na prácu v tíme – jej dôležitosť, veľký význam a techniky, ktorými je možné ju čo najviac zefektívniť. Počas druhého dňa sa školitelia spolu s aktívnymi mladými ľuďmi sústredili hlavne na komunikáciu a tréning zameraný na zlepšenie rétorických schopností  jednotlivcov. Okrem toho si účastníci zo školenia odniesli aj množstvo potrebných informácií o tom, ako by mala správna ŽŠR fungovať, čo všetko je zakotvené v legislatíve, ktorá sa tejto problematiky týka a aké možnosti majú žiacke školské rady v oblasti spolupráce na krajskej úrovni. Samozrejme, tak ako všetky naše školenia, aj toto bolo sprevádzané množstvom zábavných hier, zaujímavých aktivít a rôznych metód neformálneho vzdelávania, ktoré mladí ľudia vždy náležite ocenia.

Školenie so skvelou atmosférou pozitívne nabilo do posledných týždňov roku 2018 nielen účastníkov, ale aj školiteľov a po dvoch spoločne strávených dňoch odchádzali všetci s úsmevom na perách. Keďže záujem o školenia pre ŽŠR je stále pomerne veľký – čo nás mimoriadne teší, už teraz sa tešíme na to, že si školenie zopakujeme s ďalšími kreatívnymi skupinami akčných stredoškolákov začiatkom roku 2019.

fotogaléria

pozvánka       prihláška