Dňa 8. februára 2018 sa v priestoroch na Gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach konalo krajské kolo XX. ročníka Olympiády ľudských práv (ďalej len OĽP).

Po slávnostnom otvorení a úvodných povzbudivých slovách súťažiaci prešli prvým kolom súťaže, písomným testom a po krátkej prestávke boli rozdelení do dvoch skupín, v ktorých následne absolvovali ústne odpovede na vylosované tézy.

Súťažiaci na prvých troch miestach získali špeciálnu cenu od IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, návštevu sídla OSN v Ženeve a účasť na workshope k téme ochrany ľudských práv.

Za IUVENTU cenu víťazom odovzdal regionálny koordinátor z Odboru podpory práce s mládežou – Martin Boršč.

Túto cenu získali prví traja súťažiaci v každom kraji SR, spolu teda 24 súťažiacich.

Do celoštátneho kola OĽP postupuje osem súťažiacich.

KK Olympiády ľudských práv – výsledková listina           fotogaléria

Categories: Novinky