Stretnutie víťazov predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2016/2017 bolo príležitosťou odovzdať najúspešnejším žiakom a žiačkam diplom a ceny.

Stretnutie sa uskutočnilo dňa 8.6.2017 od 10.00 hod.

vo Veľkej sále Kultúrno-spoločenského centra Južan na Smetanovej ulici v Košiciach.

 

 

 

 

Stretnutie víťazov 2016/2017 – zoznam pozvaných žiakov a žiačok

Stretnutie víťazov 20116/2017 – pozvánka

 

Categories: Novinky