Dňa 22.2.2017 sa konalo v Átrium klube – Zuzkin park 4 v Košiciach Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J.C.Hronského.

Šaliansky Maťko 2016/2017 – výsledková listina z krajského kola v Košiciach

Šaliansky Maťko 2016/2017 – vyhodnotenie ktrajského kola súťaže

 

 

 

 

Hlavným organizátorom súťaže v prednese slovenskej povesti pre žiakov ZŠ 2. – 7. ročníka je MO MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národným osvetovým centrom, mestom Šaľa a v spolupráci s Okresnými úradmi v sídle kraja a MO MS na Slovensku. Partnermi pri organizačnom zabezpečení bola Mestská časť Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice, Centrum voľného času, Strojárenská 3, 040 01 Košice a MO Matice slovenskej Košice III.

Categories: Novinky