Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže zorganizovalo pre členov a členky žiackych školských rád na stredných školách  dvojdňové nepobytové školenie zamerané na rozvoj komunikačných zručností, prezentáciu, „agendu“ žiackych školských rád a spoluprácu žiackych školských rád.

Školenie bolo rozdelené na dvojdňové tematické bloky.

Termín školenia :

14.2. – 15.2.2017 – fotogaléria zo školenia

21.2. – 22.2.2017 – fotogaléria zo školenia

ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY – školenia február 2017 – pozvánka

ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY – školenia február 2017 – prihláška