Porada vedúcich družstiev a spoluorganizátorov DŠS SŠ KSK – pozvánka 22.6.2016

Porada vedúcich družstiev a spoluorganizátorov DŠS SŠ KSK 22.6.2016 – fotogaléria

Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2016 – vyhodnotenie zapojenosti škôl podľa jednotlivých športov

Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2016 – vyhodnotenie škôl

Dlhodobé športové súťaže a KŠO 2015/2016 – prehľad o spoluorganizovaní turnajov (obdobie 1.1. – 10.6.2016)

Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2016 – fotogaléria všetkých súťaží


Výsledky


Basketbal dievčatá KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina z 8.6.2016

Basketbal chlapci KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina zo 7.6.2016

Basletbal dievčatá KŠO SŠ KSK 8.6.2016 – fotogaléria

Basketbal chlapci KŠO SŠ KSK 7.6.2016 – fotogaléria

Bedminton dievčatá KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina z 10.6.2016

Bedminton chlapci KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina z 9.6.2016

Bedminton dievčatá KF KŠO SŠ KSK – fotogaléria

Bedminton chlapci KF KŠO SŠ KSK – fotogaléria

Florbal dievčatá KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina zo 6.6.2016

Florbal chlapci KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina zo 6.6.2016

Florbal KŠO SŠ KSK 6.6.2016 – fotogaléria

Futsal dievčatá KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina z 8.6.2016

Futsal chlapci KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina z 8.6.2016

Futsal dievčatá a chlapci KŠO SŠ KSK 8.6.2016 – fotogaléria 

Hádzaná dievčatá KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina 7.6.2016

Hádzaná chlapci KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina 7.6.2016

Hádzaná KŠO SŠ KSK 7.6.2016 – fotogaléria

Nohejbal chlapci KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina 7.6.2016

Nohejbal chlapci KŠO KŠO SŠ KSK 7.6.2016 – fotogaléria

Stolný tenis dievčatá KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina zo 6.6.2016

Stolný tenis chlapci KF KŠO SŠ KSK – výsledková listina zo 6.6.2016

Stolný tenis KŠO SŠ KSK 6.6.2016 – fotogaléria

Volejbal dievčatá KF KŠO SŠ KSK – výsledkov listina z 9.6.2016

Volejbal chlapci KF KŠO SŠ KSK – výsledkov listina z 9.6.2016

Volejbal dievčatá a chlapci KŠO SŠ KSK 9.6.2016


Základné informácie


Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2016 – harmonogram

Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2016 – pokyny

KŠO SŠ KSK 2016 – zoznam škôl a termíny

KŠO SŠ KSK 2016 – súpiska

Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2016 – plagát

 


Propozície


KŠO 2016 Basketbal – propozície

KŠO 2016 Bedminton – propozície

KŠO 2016 Florbal – propozície

KŠO 2016 Futsal – propozície

KŠO 2016 Hádzaná – propozície

KŠO 2016 Nohejbal – propozície

KŠO 2016 Stolný tenis – propozície

KŠO 2016 Volejbal – propozície