Porada vedúcich družstiev KŠO a DŠS SŠ KSK 22.6.2016