„QUO VADIS, ČLOVEK?“ (na strane menšiny) – výsledková listina

 

 

 

 

 

„QUO VADIS, ČLOVEK ?“ (na strane menšiny) – (1. skupina) – výtvarné práce VÝSLEDOK HLASOVANIA !

„QUO VADIS, ČLOVEK ?“ (na strane menšiny) – (2. skupina) – výtvarné práce VÝSLEDOK HLASOVANIA !

„QUO VADIS, ČLOVEK ?“ (na strane menšiny) – (3. skupina) – výtvarné práce VÝSLEDOK HLASOVANIA !

„QUO VADIS, ČLOVEK ?“ (na strane menšiny) – prezentácie VÝSLEDOK HLASOVANIA !

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, Košice
vyhlasuje elektronickú súťaž umeleckej tvorivosti žiakov stredných škȏl

„QUO VADIS, ČLOVEK?“ (na strane menšiny)

Motto súťaže: „Vždy, keď sa ocitnete na strane väčšiny, nastal čas zastaviť sa a premýšľať.“
(Mark Twain)

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže prichádza opäť so súťažou umeleckej tvorivosti s názvom „Quo vadis, človek?“ Súťaž je venovaná problematike ochrany ľudských práv. CVČ RCM sa venuje problematike ľudských práv prostredníctvom školení a workshopov už od roku 2008. Vyjadriť názor, myšlienky prostredníctvom umenia ja ďalšia možnosť na to, aby sa mladí ľudia o ochranu ľudských práv zaujímali každý deň.
V rámci súťaže sa môžete venovať témam ľudských práv, ako sú napr. práva žien, práva detí, rodová rovnosť, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ľudské práva a internet, ľudské práva a multikulturalizmus, a i…

„QUO VADIS, ČLOVEK?“ (na strane menšiny) – propozície súťaže

Termín uzávierky súťaže: 30.6.2015

Podmienky súťaže:
• Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných, špeciálnych, umeleckých škôl, DM…, jednotlivci, alebo kolektívy, vo veku od 14 do 20 rokov, najviac s troma prácami od jedného súťažiaceho, alebo kolektívu
• Použité môžu byť všetky výtvarné – dvojrozmerné techniky vrátane počítačovej grafiky, multimediálne prezentácie a film
• Súťažné práce zasielajte do súťaže výhradne elektronickou formou vo formáte JPG, PDF, alebo AVI/DIVX/MP4, max. veľkosť súboru do 10 MB, (iba v prípade väčších súborov na CD, alebo DVD poštou).
• Ku všetkým súťažným prácam musia byť priložené vyplnené prihlášky a obsahovať tieto údaje: meno a vek autora (v prípade kolektívnych prác uveďte údaje všetkých, kontakt len na jedného), techniku, ktorou bola práca zhotovená, kontakt (adresu autora – domácu, alebo adresu školy.
• Vybraté práce budú vytlačené a vystavené, organizátori si vyhradzujú právo na výber prác na výstavu.

Súťažné kategórie:

I. kat. Dvojrozmerné výtvarné práce (všetky výtvarné techniky)
II. kat. Multimediálne práce (powerpointové prezentácie, film, hudba…)
III. kat. Počítačová grafika

Tri najlepšie práce v každej kategórii budú odmenené. Výsledky budú zverejnené najneskôr tri týždne po uzávierke súťaže na stránke nášho centra: www.rcm.sk. Víťazov budeme kontaktovať.

Organizátor si vyhradzuje právo na výber a právo neudeliť prvé miesto.

Súťažné práce posielajte prosím e-mailom na adresu:

sutaz.rcm@gmail.com,
Alebo na CD, DVD poštou na adresu: Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice,

Kontakt: Mgr. Ľubica Oberučová – koordinátorka súťaže
Tel: 055/ 622 38 20, 0911488801
E-mail: lubica.oberucova@rcm.sk , sutaz.rcm@gmail.com

Categories: Novinky