Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (CVČ – RCM) v školskom roku 2015/2016 pokračuje v sérii školení a ďalších aktivít pre stredoškolákov zameraných na výchovu k ľudským právam.
V rámci výzvy MZVaEZ SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2015 „Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015“ získalo CVČ – RCM dotáciu na projekt:

„Nás všetkých sa to týka“ Vzdelávanie mládeže k ľudským právam

 

 

Fotogaléria zo školenia:

19.10. – 21.10.2015 – 1. skupina  2. skupina

21.10. – 23.10.2015 – 1. skupina  2. skupina

03.11. – 05.11.2015 – 1. skupina

NÁS VŠETKÝCH SA TO TÝKA – pozvánka na školenie

NÁS VŠETKÝCH SA TO TÝKA – prihláška na školenie

Categories: Novinky