Medzinárodné školenie „Found it – Run it – Lead it“ bolo pripravené pre pracovníkov s mládežou. Do projektu bolo zapojených deväť partnerských organizácií z Bulharska, Estónska, Grécka, Fínska, Írska, Slovenska, Talianska, Turecka a Veľkej Británie.
Hlavnou témou projektu bola práca s mládežou. Hlavným cieľom bolo pripraviť účastníkov – mládežníckych pracovníkov a mládežníckych lídrov efektívne viesť mládežnícku organizáciu so zreteľom na potreby mladých ľudí, európske priority v práci s mládežou, vedieť motivovať ostatných a orientovať sa v možnostiach pre získavanie grantov.

Found it – Run it – Lead it – bulletin zo školenia 24.4. – 30.4.2014

Categories: Novinky