Dňa 26. júna 2012 sa v priestoroch CVČ uskutočnila  Živá knižnica. Tento krát sme ju pripravili  na tému : Cesta za úspechom.

Naši čitatelia mali možnosť spoznať životné príbehy úspešných ľudí rôznych oblasti života ako je veda a výskum, šport, manažment a samospráva mesta.

Za oblasť vedy a výskumu to boli konkrétne tieto knihy : PhDr. Elena Miroššayová, CSc. z archeologického ústavu SAV a MVDr. Marián Várady, DrSc. z  parazitologického ústavu SAV. Z oblasti manažmentu to bol Peter Škripko, ktorý svoje manažérske schopnosti realizuje v oblasti gastronómie ,  športovcov zastupoval mladý talentovaný nohejbalista Michal Bertko a pozvanie prijal aj Mgr. Marcel Gibóda- vedúci kancelárie starostu mestskej časti Sever.

Categories: Novinky