Olympiáda slovenského jazyka a literatúry


Školský rok 2016/2017


Olympiáda slovenského jazyka a literatúry kat. A 1.2.2017 – výsledková listina z krajského kola

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry kat. A – zoznam súťažiacich

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry kat. B – zoznam súťažiacich

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry kat. C – zoznam súťažiacich

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry kat. A,B,C 2016/2017 – organizačné pokyny

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2016/2017 – prihláška

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2016/2017 – vzor výsledkovej listiny


Školský rok 2015/2016


Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2015/2016 – výskledková listina z krajského kola

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2015/2016 – zápisnica zo zasadnutia krajskej komisie OSJaL v Košickom kraji

 

 


Školský rok 2014/2015


Krajské kolo olympiády Slovenského jazyka a literatúry 2014/2015

Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry 2014/2015 – výsledková listina kat. A,B,C

Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry kat. A 2014/2015 – výsledková listina

Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry kat. B 2014/2015 – výsledková listina

Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry kat. C 2014/2015 – výsledková listina

Zoznam žiakov súťažiacich v Krajskom kole Olympiády slovenského jazyka a literatúry 2014/2015

Kategória A

Kategória B

Kategória C