Predmetové olympiády

Biologická olympiáda
Dejepisná olympiáda
Fyzikálna olympiáda
Chemická olympiáda
Matematická olympiáda
Olympiáda ľudských práv
Olympiáda slovenského jazyka a literatúry
Olympiáda v informatike