Stredoškolská odborná činnosť


Školský rok 2018/2019


SOČ v Košickom kraji – štatistické údaje o zapojenosti do školských kôl 2018/2019(tlačivo)

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2018/2019 (tlačivo)

SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2018/2019

Organizačno – technické zabezpečenie 41. ročníka

41. ročník SOČ – pozvánka na poradu metodikov

 


Školský rok 2017/2018


SOČ – vyhodnotenie 40. ročníka 2017/2018 

SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2017/2018

SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2017/2018

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2017/2018 (tlačivo)

SOČ v Košickom kraji – štatistické údaje o zapojenosti do školských kôl 2017/2018 (tlačivo)

40. ročník SOČ – pozvánka na poradu metodikov

 

 


 

Školský rok 2016/2017


Celoštátna prehliadka SOČ Banská Bystrica – Apríl 2017

SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2016/2017 (tlačivo)

->OBVODNÉ KOLO
->KRAJSKÉ KOLO  

 


Školský rok 2015/2016


SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2016/2017 (tlačivo)

 ->OBVODNÉ KOLO
->KRAJSKÉ KOLO  

Školský rok 2014/2015


Obvodné kolo SOČ v Košiciach 20.3.2015


Obvodné kolo SOČ 20.3.2015 – oznámenie o súťažných odboroch

Obvodné kolo SOČ 20.3.2015 – zoznam súťažiacich

Obvodné kolo SOČ 20.3.2015 – pozvánka pre súťažiacich


Obvodné kolo SOČ v Spišskej Novej Vsi 26.3.2015


Obvodné kolo SOČ 26.3.2015 – oznámenie o súťažných odboroch

Obvodné kolo SOČ 26.3.2015 – zoznam súťažiacich

Obvodné kolo SOČ 26.3.2015 – pozvánka pre súťažiacich