Stredoškolská odborná činnosť


Školský rok 2016/2017


Celoštátna prehliadka SOČ Banská Bystrica – Apríl 2017

SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2016/2017 (tlačivo)

->OBVODNÉ KOLO
->KRAJSKÉ KOLO  

 


Školský rok 2015/2016


SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2016/2017 (tlačivo)

 ->OBVODNÉ KOLO
->KRAJSKÉ KOLO  

Školský rok 2014/2015


Obvodné kolo SOČ v Košiciach 20.3.2015


Obvodné kolo SOČ 20.3.2015 – oznámenie o súťažných odboroch

Obvodné kolo SOČ 20.3.2015 – zoznam súťažiacich

Obvodné kolo SOČ 20.3.2015 – pozvánka pre súťažiacich


Obvodné kolo SOČ v Spišskej Novej Vsi 26.3.2015


Obvodné kolo SOČ 26.3.2015 – oznámenie o súťažných odboroch

Obvodné kolo SOČ 26.3.2015 – zoznam súťažiacich

Obvodné kolo SOČ 26.3.2015 – pozvánka pre súťažiacich