Category Archives: Stredoškolská odborná činnosť

SOČ – vyhodnotenie 40. ročníka 2017/2018

SOČ – vyhodnotenie 40. ročníka 2017/2018  SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2017/2018 SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2017/2018 SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2017/2018 (tlačivo) SOČ v Košickom kraji – štatistické údaje o zapojenosti do školských kôl 2017/2018 (tlačivo) 40. ročník SOČ – pozvánka na poradu metodikov

» Read more
1 3 4 5