Category Archives: Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť – pokyny na aktuálny 41. ročník

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť  je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.   Pokyny na aktuálny 41. ročník SOČ: SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2018/2019 Súťažné odbory 2018/2019 SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2018/2019 (tlačivo)

» Read more

SOČ – vyhodnotenie 40. ročníka 2017/2018

SOČ – vyhodnotenie 40. ročníka 2017/2018  SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2017/2018 SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2017/2018 SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2017/2018 (tlačivo) SOČ v Košickom kraji – štatistické údaje o zapojenosti do školských kôl 2017/2018 (tlačivo) 40. ročník SOČ – pozvánka na poradu metodikov

» Read more
1 2 3