Category Archives: Stredoškolská odborná činnosť

Konzultácie k SOČ pre žiakov SŠ (Trebišov, Michalovce)

SOČ

Konzultácie k Stredoškolskej odbornej činnosti pre žiakov SŠ v okrese Trebišov a Michalovce sa budú realizovať dňa 11.12.2018 (utorok) v Spojenej škole na Kollárovej 17 v Sečovciach, v čase 12:00 – 14:00 hod. Prezencia 11:30 – 12:00 hod. Konzultácie 12:00 hod., s predpokladaným ukončením o 14:00 hod. Z každej školy sa môže prihlásiť 6 žiakov/žiačok.  prihláška

» Read more

Stredoškolská odborná činnosť – pokyny na aktuálny 41. ročník

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť  je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.   Pokyny na aktuálny 41. ročník SOČ: SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2018/2019 Súťažné odbory 2018/2019 SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2018/2019 (tlačivo)

» Read more
1 2 3