Category Archives: Stredoškolská odborná činnosť

Krajské kolo SOČ – dištančná forma

logo-SOC

Každoročne sa v tomto čase chystáme na krajské kolo súťaže SOČ. Epidemiologická situácia si však vyžiadala mimoriadne opatrenia. Jedným z nich bolo prerušenie vyučovania na neurčito. Keďže sme nechceli, aby práca študentov na projektoch SOČ bola zbytočná, hľadali sa riešenia… Pripravili sa preto opatrenia, aby sa tento ročník SOČ mohol konať, i keď nie úplne tak, ako o tom hovorí

» Read more

Aktuálne informácie k organizačnému zabezpečeniu SOČ

Aktuálne informácie k organizačnému zabezpečeniu: – systém ostáva stále otvorený, tak ako bolo avizované v ostatnom emaile (aby ste vedeli nahrávať práce aspoň do času vynúteného uzavretia škôl. Samozrejme sa systém neuzavrie zo dňa na deň, včas Vás budeme informovať. – podľa predbežného vyjadrenia celoštátnej komisie krajské kolá SOČ sa budú realizovať. Avšak s najväčšou pravdepodobnosťou bez ústnej obhajoby, práce

» Read more

Aktuálne informácie o zmene termínov SOČ

ZMENA: Vzhľadom na ďalší vývoj udalostí, v súčasnosti ostáva systém prihlasovania otvorený. Prihlášku a štatistiku zo školského kola zašlite prosím elektronicky: petra.horvathova@rcm.sk Obvodné kolo v Košiciach (20.3.) a Michalovciach (23.3.) sa RUŠÍ. Momentálne rokujeme s celoštátnou komisiou o možných variantoch a čakáme na usmernenie, v zmysle ktorého budeme následne postupovať.

» Read more
1 2 3 5