Category Archives: Stredoškolská odborná činnosť

Konzultácie k SOČ pre žiakov SŠ (Košice a Košice-okolie)

Konzultácie k Stredoškolskej odbornej činnosti pre žiakov SŠ v okrese Košice a Košice-okolie sa budú realizovať dňa 23.11.2018 (piatok) v CVČ RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach, v čase 09:30 – 11:30 hod. Prezencia 09:00 – 9:30 hod. Konzultácie 09:30 hod., s predpokladaným ukončením o 11:30 hod. Z každej školy sa môžu prihlásiť 3 žiaci/žiačky – v prípade voľných kapacít, bude možné prizvať na konzultácie aj ďalších záujemcov. O voľných kapacitách budete

» Read more

Stredoškolská odborná činnosť – pokyny na aktuálny 41. ročník

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť  je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.   Pokyny na aktuálny 41. ročník SOČ: SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2018/2019 Súťažné odbory 2018/2019 SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2018/2019 (tlačivo)

» Read more
1 2