Logo KR ŽŠR_resized

Vzdelávanie žiackych školských rád je dlhodobý projekt centra, ktorému sa venujeme od roku 2006. Centrum má vypracovaných niekoľko školiacich modulov pre členov žiackych školských rád ako aj program dlhodobej podpory a poradenstva.

Cieľom školení či stretnutí je podporiť vznik a činnosť Žiackych školských rád, motivovať študentov k zapájaniu sa do procesov aktívnej participácie, posilňovať záujem o aktívne občianstvo, naučiť mladých ľudí efektívne komunikovať s kompetentnými zástupcami školy, samosprávy, komunity, vysloviť svoj názor, svoje požiadavky a návrhy na predmetnú zmenu.

Viac informácií nájdeš na webovej stránke určenej pre žiacke školské rady v Košickom kraji: www.zsr.rsm.sk