Pracovné stretnutie vedúcich družstiev DŠS KSK 2017/2018