KŠO Stolný tenis chlapci – Hotelová akadémia Južná Trieda Košice