Slávik Slovenska 2017 – krajské kolo 6.6.2017 Košice