FYZIKÁLNE  KONZULTÁCIE

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu a ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravujú konzultácie pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády.

Konzultácie sú určené pre žiakov, ktorí sa neboja získať zručnosti v oblasti, ktorá nie je veľmi populárna medzi ich rovesníkmi.

Nadobudnuté zručnosti môžu neskôr uplatniť v rôznych súťažiach pre talentovaných žiakov – Fyzikálna olympiáda, Turnaj mladých fyzikov, Stredoškolská odborná činnosť.

Na konzultáciách sú preberané témy z  fyziky na úrovni učiva strednej školy tak, aby boli – na jednej strane prijateľné pre žiakov strednej školy, ale na druhej strane – predsa len trochu rozšírené. Žiaci sa naučia nové princípy, myšlienky a postupy a na základe toho vedia popísať a fyzikálne zdôvodniť javy, ktoré prebiehajú okolo nás.

 

 

 


ARCHÍV

Košická vedecká cukráreň 22.6.2017 
Veda hrou - keď experiment prekvapí II (Marec 2017) 
Košická vedecká cukráreň 30.11.2016 
Veda hrou - keď experiment prekvapí (November 2016) 
Košická vedecká cukráreň 30.9.2016 
EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2016
Veda hrou - keď experiment prekvapí (Jún 2016)
PRECHOD MERKÚRA POPRED SLNEČNÝ DISK (9.5.2016)
Konzultácie pre riešiteľov FO (október - december 2015) 
SVETOVÝ KOZMICKÝ TÝŽDEŇ 2015
POZOROVALI SME ÚPLNÉ ZATMENIE MESIACA 28.9.2015
PhysEduCamp jún 2015
ROSETTA: PRVYKRÁT V HISTÓRII NA KOMÉTE - Košická vedecká cukráreň
ČIASTOČNÉ ZATMENIE SLNKA 20.3.2015
MEDZINÁRODNÝ ROK SVETLA V CENTRE VOĽNÉHO ČASU - RCM