Výtvarné ateliéry, ktoré fungujú pri Centre voľného času – Regionálnom centre mládeže sú založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu. Navštevujú ich žiaci vo veku od 8 rokov, až po ukončenie stredoškolského vzdelania.

https://www.facebook.com/vytvarneateliery

Hlavnými cieľmi sú:

  • naďalej rozvíjať emočnú inteligenciu, rozvoj socio-afektívnych schopností žiaka, jeho postojov, hodnotových orientácií a kritického vnímania kultúry
  • rozvoj psychomotorických schopností žiaka a jeho samostatné tvorivé vyjadrovanie
  • rozvoj kognitívnych schopností žiaka v poznávaní kultúry súčasnosti a minulosti
  • naučiť vyjadriť svoje pocity, postoje prostredníctvom výtvarných techník a umenia
  • upevňovať kreatívne myslenie

Otvorený ateliér je určený pre všetkých účastníkov ostatných ateliérov, ktorí majú intenzívny záujem o výtvarnú tvorbu, prípadne sa pripravujú na štúdium na umeleckých školách. Ide o klubovú záujmovú činnosť určenú pre záujemcov všetkých vekových kategórií so zameraním na individuálnu prácu. Účastníci majú možnosť konzultovať svoju domácu tvorbu či dokončovať prácu, ktorú nestihli na pravidelných stretnutiach. V rámci otvorených ateliérov žiaci chodia kresliť do plenéru (kresba je vtedy zameraná na kresbu prírody a architektúry), návštevu galérií a výstav, návštevu súkromných ateliérov, kde sa majú možnosť oboznámiť s tvorbou súčasných košických maliarov.

Fotografické kluby

Cieľom stretnutí je zvládnuť základy práce s digitálnym fotoaparátom,  naučiť sa  postupy pri fotografovaní portrétov, architektúry, makrofotografie, krajinárskej fotografie a tiež spracovanie fotografii v počítači. Naučiť sa fotografické postupy pri klasickej fotografie od spracovania filmov až po samostatnú výrobu fotografii. 

Hlavnými cieľmi sú:

  • naučiť vyjadriť svoje pocity, postoje prostredníctvom fotografie
  • rozvíjať umelecké a tvorivé zručnosti

 

 

 


ARCHÍV

ZLATÁ KLAPKA 2017 

”QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?).* – medzinárodná elektronická súťaž umeleckej tvorivosti žiakov stredných škôl – 2016

NIKDY NIE JE NESKORO ZAČAŤ – výstava výtvarných prác

“QUO VADIS, ČLOVEK ?” (na strane menšiny) – prezentácie hlasovanie – 2015

QUO VADIS, ČLOVEK? (na strane menšiny) – výsledky 2015

FOTOGRAFIE Z DRUHEJ STRANY ALEBO „Tak to vidím ja…“