Centrum voľného času – RCM na Strojárenskej  ulici v Košiciach  

vďaka podpore Oddelenia didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ

pozýva na výstavu

„VEDA HROU – keď experiment prekvapí“ 

Návštevníci výstavy  prostredníctvom  experimentov môžu pozorovať a hľadať odpovede na zaujímavé fyzikálne otázky.

Laserovým diaľkomerom zistia index lomu vody;  Zoznámia sa s princípom momentovej vety, ťažiska a trecej sily; Preskúmajú pohyb guľôčky zrýchľovanej magnetom; Preskúmajú princíp váženia, chyby merania, využijú pritom poznatky o Zákone akcie a reakcie, Postavia si autíčko na vodíkový pohon; Preskúmajú vybrané optické klamy a zažijú ilúziu hologramu; Nedeštruktívnou metódou zistia objem vzduchu v pumpe.

V závere sme vytvorili priestor pre žiakov prezentovať pozorované javy.

Miesto výstavy: CVČ-RCM, Strojárenská 3, Košice

Trvanie výstavy: 13.3.2017 – 15.3.2017

Pondelok- Streda od 09:00 -14:00 hod.

Výstava je určená pre organizované školské návštevy. Čas prehliadky do 45 min. Vstup na výstavu je voľný.

„VEDA HROU – keď experiment prekvapí“ – pozvánka

„VEDA HROU – keď experiment prekvapí“  - plagát výstavy