Prelom novembra a decembra 2017 sme v CVČ – RCM venovali mladým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o oblasť ľudských práv, ich dodržiavanie i porušovanie. V spolupráci so Spolkom medikov mesta Košice sme pre nich pripravili tréning s výstižným názvom „Rôzni ≠ iní“.

Študenti LF UPJŠ v Košiciach a zároveň členovia SMMK sa spolu s 15 mladými ľuďmi zo 6 stredných škôl z Košického kraja počas dvoch dní venovali témam ako rodová a sexuálna rôznorodosť v spoločnosti, práva sexuálnych menšín, šírenie nenávisti či migrácia a násilie s ňou spojené. Okrem „odborných“ informácii od budúcich lekárov mali účastníci, prostredníctvom množstva diskusií so svojimi rovesníkmi, možnosť získať aj nový pohľad na citlivé, avšak čoraz aktuálnejšie, spoločenské témy. Unikátnou skúsenosťou bola tiež rolová hra, vďaka ktorej si každý aspoň sčasti vyskúšal na vlastnej koži, aké je to byť migrantom v cudzej krajine.

Účastníci školenia pozitívne prekvapili trénerov svojimi zrelými názormi na život a svet a tiež mierou tolerancie, ktorou mladí ľudia disponujú. Do posledného mesiaca roku 2017 sme preto vykročili s dobrý pocitom a presvedčením, že súčasní stredoškoláci nie sú novou „stratenou generáciou“ a ak si svoj hodnotový rebríček udržia aj v budúcnosti, tak sa o ňu nemáme dôvod obávať.

rozni nerova sa ini_foto 1 rozni nerova sa ini_foto 2 rozni nerova sa ini_foto 3