Slávik Slovenska


Školský rok 2018/2019


Krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019 – výsledková listina zo 6.6.2019

fotogaléria

 

 

 


Školský rok 2017/2018


Krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018 – výsledková listina z 6.6.2018

fotogaléria

http://www.slavikslovenska.org/

 


Školský rok 2016/2017


Krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2017 – výsledková listina z 6.6.2017

Krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2017 – fotogaléria

Slávik Slovenska 2017 – pozvánka na krajské kolo

Slávik Slovenska 2017 – nahlásenie víťazov OK

Slávik Slovenska 2017 – propozície


Školský rok 2015/2016


Slávik Slovenska 2016 – nahlásenie víťazov OK

Slávik Slovenska 2016 – propozície

 


Školský rok 2014/2015


Slávik Slovenska 2015 – výsledková listina z krajského kola súťaže v Košickom kraji dňa 28. mája 2015

Slávik Slovenska 2015 – pokyny ku krajskému kolu súťaže v Košickom kraji

Slávik Slovenska 2015 – návratka – nahlásenie víťazov okresného kola

Slavik Slovenska 2015 – propozície