Poznaj slovenskú reč


Školský rok 2018/2019


Poznaj slovenskú reč 2018/2019 – výsledková listina I. – III. kategória

fotogaléria

 

 

 


Školský rok 2017/2018


Poznaj slovenskú reč 2017/2018 – výsledková listina I. – III. kategória

fotogaléria

Poznaj slovenskú reč 2017/2018 – pozvánka pre súťažiacich

Poznaj slovenskú reč 2017/2018 – zoznam súťažiacich

Poznaj slovenskú reč 2017/2018 – prihláška

Poznaj slovenskú reč 2017/2018 – organizačné pokyny

 

 


Školský rok 2016/2017


Poznaj slovenskú reč 2016/2017 – výsledková listina z krajského kola

Poznaj slovenskú reč 2016/2017 – pozvánka na krajské kolo

Poznaj slovenskú reč 2016/2017 – zoznam súťažiacich v krajskom kole

Poznaj slovenskú reč 2016/2017 – organizačné pokyny v Košickom kraji

Poznaj slovenskú reč 2016/2017 – prihláška

 

 


Školský rok 2015/2016


Poznaj slovenskú reč šk. rok 2015/2016 – výsledková listina z krajského kola 7.4.2016

Poznaj slovenskú reč šk. rok 2015/2016 – organizačné pokyny súťaže

Poznaj slovenskú reč šk. rok 2015/2016 – prihláška do súťaže

 


Školský rok 2014/2015


Krajské kolo postupovej súťaže Poznaj slovenskú reč 2014/2015 – výsledková listina

Krajské kolo postupovej súťaže Poznaj slovenskú reč 2014/2015 – organizačné pokyny z 1.4.2015

Krajské kolo postupovej súťaže Poznaj slovenskú reč 2014/2015 – organizačné pokyny