Európa v škole


Školský rok 2017/2018


V školskom roku 2017/2018 súťaž prebieha výlučne elektronickou formou.

Zmena organizačnej štruktúry medzinárodnej súťaže – projektu “Európa v škole” – informácie

 


Školský rok 2016/2017


nerealizované

 


Školský rok 2015/2016


63. ročník súťaže Európa v škole – výsledková listina z krajského kola

63. ročník súťaže Európa v škole – organizačné pokyny pre krajské kolo

63. ročník súťaže Európa v škole – prihláška

 


Školský rok 2014/2015


Krajské kolo Európa v škole 2014/2015 – výsledková listina