2019/2020


Krajské kolo súťaže v jesennom aranžovaní 2019/2020 – výsledková listina 14.11.2019 fotogaléria

Krajské kolo súťaže v jesennom aranžovaní 2019/2020 – pozvánka 14.11.2019

Krajské kolá súťaží v aranžovaní – organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

 

 

 


2018/2019


Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní 2018/2019 – výsledková listina 13.6.2019

fotogaléria

Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní 2018/2019 – pozvánka na 13.6.2019

Krajské kolo súťaže v zimnom aranžovaní 2018/2019 – výsledková listina 14.12.2018

Krajské kolo súťaže v zimnom aranžovaní 2018/2019 – pozvánka 13.12.2018

Krajské kolá súťaží v aranžovaní – organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

 

 

 


2017/2018


Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní 2017/2018 – výsledková listina 13.6.2018

fotogaléria

Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní 2017/2018 – pozvánka na 13.6.2018

Krajské kolo súťaže v jesennom aranžovaní 2017/2018 – výsledková listina z  

10.11.2017          fotogaléria

Krajské kolo súťaže v jesennom aranžovaní 2017/2018 – pozvánka na 10.11.2017

Krajské kolá súťaží v aranžovaní – organizačné pokyny na školský rok 2017/2018

 


 

2016/2017


Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní 2016/2017 – výsledková listina z krajského kola 14.6.2017

Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní 2016/2017 – pozvánka na krajské kolo 14.6.2017

Krajské kolo súťaže v zimnom aranžovaní 2016/2017 – výsledková listina z 8.12.2016

Krajské kolo súťaže v zimnom aranžovaní 2016/2017 – pozvánka na 8.12.2016

Krajské kolá súťaží v aranžovaní – metodické pokyny na školský rok 2016/2017

 


2015/2016


Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní 2015/2016 – výsledková listina

Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní 2015/2016 – pozvánka

Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní 2015/2016 – metodicko-organizačné

Krajské kolo súťaže v jesennom aranžovaní 2015/2016 – výsledková listina

Krajské kolo súťaže v jesennom aranžovaní 2015/2016 – pozvánka

Krajské kolá súťaží v aranžovaní – metodické pokyny na školský rok 2015/2016


 

2014/2015

Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní 2014/2015 – výsledková listina

Krajské kolo súťaže v zimnom aranžovaní 2014/2015 – výsledková listina

2013/2014

Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní 2013/2014 – výsledková listina

Krajské kolo súťaže v jesennom aranžovaní 2013/2014 – výsledková listina

2012/2013

Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní 2012/2013 – výsledková listina

Krajské kolo súťaže v zimnom aranžovaní 2012/2013 – výsledková listina