Vyhodnotenie počtu turnajov, počtu družstiev a počtu súťažiacich  v Dlhodobých športových súťaží  stredných škôl Košického samosprávneho kraja/ DŠS KSK/ podľa jednotlivých športov v šk. roku 2015/16