Krajská prehliadka SOČ sa uskutočnila v piatok 31.3.2023 na pôde Strednej priemyselnej školu dopravnej v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo takmer 300 žiakov, ktorí prezentovali svoje práce v 17 – tich súťažných odboroch. Práce, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach postupujú do Celoslovenskej prehliadky SOČ, ktorá bude 26. – 28.4.2023 v Modre

Výsledková listina KP SOČ 2023 v Košickom kraji